Brancher

PROFFESIONEL TIDSREGISTRERING

Giver overblik over afholdt og planlagt fravær.


✓ Opdateret status af alle medarbejderes fravær.


✓ Slut med ansattes forespørgsler om rest saldi.


✓ Grafisk overblik over alt fravær.


✓ Rest saldi overvåges af tidsregistreringssystemet.


✓ Fravær kan tegnes direkte ind på fraværsplanen.


✓ Planlægning af ferie bliver let som en leg.

Det er et spørgsmål om at sikre sig, at alle får den korrekte løn for den aktuelle arbejdstid.


✓ Eliminerer tvivl om aktuelle komme/gå og pause tider.


✓ Åbenhed om arbejdstid og lige forhold for alle.


✓ Brugervenlig tidsregistrering skaber overblik.


✓ Overskuelige rapporter til ledelsen.


✓ Integration med løn-systemet til lønkontoret.


✓ Gennemsigtighed flytter ansvaret fra bogholder til afdelingsledere.


✓ Intet månedligt abonnement.

fraværsplan
tidsregistrering

Systemet skaber også overblik over forbruget af arbejdstimer på hver enkelt aktivitet.


✓ Eliminerer tvivl om aktuelt forbrugt tid på en ordre.


✓ Fakturer kunderne straks.


✓ Overskueligt overblik over hvem der har udført arbejdet.


✓ Intern fakturering afdelingerne imellem.


Elektronisk tidsregistrering kan ganske enkelt føre til højere omsætning, fordi der nu er pålidelig rapportering af faktisk forbrugte arbejdstimer.

Hurtig, præcis og brugervenlig


For at et tidsregistreringssystem skal udfylde sit formål om overblik og gennemsigtighed, er det helt essentielt, at registreringen er konsekvent. Tilfældigheder og sløs giver upræcise kalkulationer og endnu større arbejde med at finde og lappe hullerne i registreringen. Det er en betragtelig omkostning i sig selv, både i tid og penge. Noget, der bestemt ikke er formålet med systemet. Et tidsregistreringssystem fra Dan-Time løser opgaven, sparer tid til adminstration og øger omsætningen.


Ensartet registrering letter administrationens byrde med at udregne og indtaste korrekt løn. Ikke flere håndskrevne timesedler indleveret for sent! Vælger du et elektronisk stempelur til virksomheden, kan lønkontoret endda nemt og effektivt eksportere registreringerne direkte til lønsystemet. DanTimer er kompatibelt med blandt andet Dataløn, Bluegarden, Lessor, MultiData, Pro-løn og MS-Dynamics.


Systemet er nemt og brugervenligt, så når I først opdager, hvor stor værdi simpel tidsregistrering giver, kan I se nærmere på vores mange andre moduler. Som tillæg til grundpakken tilbyder vi fx job eller ordreregistrering og flex/afspadsering, som kan tilkøbes når som helst. I kan fortsat benytte tidligere indkøbte terminaler.


En brugervenlig terminal er afgørende for et stabilt flow i tidsregistreringen. Medarbejderne skal have let adgang til simpel registrering på de lokationer, hvor de befinder sig, Derfor er det, med vores løsninger, muligt at stemple både fra terminaler, PC'ere og tablets eller telefoner. 


Vores terminaler er blandt de allerbedste på markedet, både på pålidelighed og holdbarhed.

Udvidelses moduler i tidsregistrering

lønrapport

DanTimer tidsregistreringssystem kan udvides med flere moduler. Modulerne kan vælges til efter behov.


✓ Integration til andre systemer

✓ Adgangskontrol (dørkontrol)

✓ Flex

✓ Afspadsering

✓ Afvigelser

✓ Beskeder (til og fra medarbejdere)

✓ Brugerlås (flerbruger)

✓ Planlægning (arbejds-/turnusplanlægning)

✓ Ferie håndtering

✓ Mødebonus

✓ Akkordløn

✓ Periodeovertid (ex. 37 timer pr. uge)

✓ Web server

BRUG FOR HJÆLP TIL AT VÆLGE DEN

RIGTIGE LØSNING ?